خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:634   بروزرسانی: 08-09-1400

Morteza Moeini

علایق پژوهشی

تحلیل، مقاوم سازی و بهبود عملکرد لرزه ای مخازن ذخیره

بررسی عملکرد لرزه ای سازه های ساختمانی و صنعتی