خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:634   بروزرسانی: 08-09-1400

Morteza Moeini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. استاتیک 2. مقاومت مصالح (1 و 2) 3. طراحی سازه های بتن آرمه 4. زبان تخصصی 5. متره و برآورد