خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11474   بروزرسانی: 16-02-1398

Raham Sharaf

ساير فعاليتهاي پژوهشي

نگارش نه مقاله تخصصی فلسفه اخلاق با عناوین : اخلاق پست مدرن، عدالت اخلاقی، قاعده زرین، الزام اخلاقی، خیراخلاقی، نظریه خطا، عامل اخلاقی، معضل اخلاقی، موجبیت اخلاقی و شکاکیت اخلاقی که در سایت دانشکده باقرالعلوم آپلود شده و در فرهنگنامه فلسفه اخلاق این پژوهشکده چاپ شده است