خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21825   بروزرسانی: 02-11-1398

Ali Aghamohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روشهای مونت کارلو2. آمار استنباطی3. آمار بیزی