خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29985   بروزرسانی: 31-02-1397

Seyyed Aliasghar Arjmandi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روش اجزای محدود غیر خطی2. طراحی سازه های بتنی3. مقاومت مصالح4. روش اجزای مرزی5. روش اجزای محدود