خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9987   بروزرسانی: 23-11-1398

Ali Babakhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. Water and Wastewater Engineering2. Hydraulic3. Fluids Mechanic Laboratory4. Water and Wastewater Engineering 5. Erosion and Sediment Engineering6. River Engineering7. Advanced Hydrodynamics8. Advance Engineering Mathematics