خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17579   بروزرسانی: 27-10-1395

Mahdi Bazargan

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طیف سنجی 2. الکترونیک1،الکترونیک2، فیزیک نیمه هادیها، فیزیک 1، فیزیک2، زبان تخصصی فیزیک،آزمایشگاه الکترونیک