خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13449   بروزرسانی: 11-06-1394

Mohammad Hossein Davoodvandi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آمار - ژنتیک - زیست شناسی - طرح ازمایشات