خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5478   بروزرسانی: 23-02-1398

Sima Ghayebloo

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سیستم های خرید، انبارداری و توزیع2. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات3. اقتصاد مهندسی4. مدیریت و کنترل پروژه5. تحقیق در عملیات6. آمار و احتمالات مهندسی