خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7110   بروزرسانی: 14-12-1398

Sima Ghayebloo

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ارزیابی کار و زمان2. سیستم های خرید، انبارداری و توزیع3. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات4. اقتصاد مهندسی5. مدیریت و کنترل پروژه6. تحقیق در عملیات7. آمار و احتمالات مهندسی