خانه  :: اساتید  :: اخبار

مهلت ارسال خلاصه مقالات کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی
بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی تا پایان خردادماهبه اطلاع اساتید محترم، محققین گرامی و دانشجویان مرتبط با علوم کشاورزی؛ علوم زیستی  و  سایر رشته های مرتبط با محورهای کنگره میرساند که  خردادماه جاری؛ مهلت ارسال مقالات علمی به دبیرخانه دومین کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی به پایان میرسد.  با توجه به ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی امور و نیز فرایندهای داوری و انتخاب مقالات، همچنین هماهنگی و رزرو موارد اسکان و نحوه عزیمت توسط تورهای منتخب و برگزاری مطلوب کنگره به میزبانی انجمن گیاهان دارویی ترکیه و دانشگاه وان؛ درخواست میگردد در صورت امادگی و تمایل به شرکت در کنگره ، در بازه زمانی یاد شده نسبت به ثبت نام و ارسال مقاله در وبسایت کنگره به آدرس http://ic-bmpm2019.ir  اقدام فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 19-03-1398