خانه  :: اساتید  :: اخبار

محققان دانشگاه زنجان در بین دانشمندان
دو درصد برتر جهانبر اساس آخرین نتایج منتشر شده توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با همکاری مؤسسه الزویر، آقایان دکتر علی رمضانی، دکتر عباس ربیعی، دکتر محمدعلی رضوانی، دکتر امید رحمانی، دکتر اصغر طاهری از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان، در میان 2 درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند. بر اساس داده‌های استنادی پایگاه اسکوپوس، محققین در 22 حوزه موضوعی و 174 زیربخش، طبقه‌بندی شده اند. لیست نهایی شامل 100 هزار نفر برتر و 2 درصد برتر هر حوزه موضوعی بر اساس شاخص سی است. تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی و شاخص هِرش پژوهشگران، برخی از ملاک‌های ارزیابی دانشمندان ۲ درصد بوده استبرای دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه شود.


ارسال شده در مورخه: 17-07-1402

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان برگزار می کند

کارگاه مهارت شغلی: چگونه در مصاحبه شغلی موفق شویم؟ (02-02-1403)

   

کسب رتبه ج

برای نشریه "زیست فناوری گیاهان دارویی" (27-12-1402)

   

فرصت مطالعاتی آقای دکتر فرجمند

بعنوان فرصت مطالعاتی برتر دانشگاه زنجان (21-12-1402)

   

تقدیر از اعضای هیات علمی برتر

در همکاری با جامعه و صنعت در دانشگاه زنجان (12-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

محققان دانشگاه زنجان در بین دانشمندان