خانه :: اساتید :: اخبار
فایل راهنمای استفاده از سامانه Lms
همکاران محترم پیش از شرکت در دوره فایل راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه فرمایید  (7-7-1400)

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"مبانی طب سنتی و آشنایی با گیاهان دارویی" - 10 مهرماه 1400 - ساعت 8:30 تا 12  (6-7-1400)

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"مبانی طب سنتی و آشنایی با گیاهان دارویی" - 10 مهرماه 1400 - ساعت 8:30 تا 12  (3-7-1400)

صدوره شناسنامه آموزشی سال 1399
آخرین زمان جهت تکمیل اطلاعات 20 شهریور ماه سال 1400  (20-6-1400)

صدوره شناسنامه آموزشی سال 1399
آخرین زمان جهت تکمیل اطلاعات 20 شهریور ماه سال 1400  (9-6-1400)

تکمیل اطلاعات مربوط به شناسنامه آموزشی 1399
آخرین زمان جهت تکمیل اطلاعات 20 شهریور ماه سال 1400  (6-6-1400)سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -