خانه :: اساتید :: اخبار
دوره آموزشی عمومی با عنوان "تغذیه در چاقی"
زمان 22 آبان ماه 1398 - ساعت 15 الی 17- مکان سالن غدیر دانشگاه  (20-8-1398)

دوره آموزشی عمومی با عنوان "تغذیه در چاقی"
زمان 22 آبان ماه 1398 - ساعت 15 الی 17- مکان سالن غدیر دانشگاه  (19-8-1398)سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -