خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

بروزرسانی: 14-8-1396
آمار و اطلاعات

تعداد دانشجویان به تفکیک دانشکده ، مقطع تحصیلی و دوره در مهر ماه سال  1396

مقطع

دانشکده

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع مقاطع

جمع کل

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

علوم

0

0

914

281

819

54

178

12

1911

347

2258

علوم انسانی

75

8

1478

213

620

77

51

0

2224

298

2522

کشاورزی

0

0

707

130

490

54

199

7

1396

191

1587

فنی و مهندسی

0

0

1539

759

572

76

133

6

2244

841

3085

جمع کل

75

8

4838

1424

2553

267

561

25

8027

1724

9751

سهم دوره ها

0.82

0.33

48.3

23.8

17.8

4.6

4

0.39

70.87

29.12

100

 

 - تعداد دانشجویان مورد تایید وزارت علوم با آمار ارائه شده فوق دارای تفاوت است. وزارت علوم، آمارهای دانشجویی را قبول می کند که دانشجو فعال و در دوره سنوات مجاز تحصیلی باشد. معمولا تعداد دانشجویان اعلامی وزارت علوم حدود 8 درصد از آمار فوق پایین تر است. 8 درصد مذکور مجموع دانشجویان سنواتی دانشگاه است

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی (با احتساب قراردادهای مشاوره و طرح سربازی)

مقطع

دانشکده

مربی

آموزشیار

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

جمع

علوم

0

2

79

23

11 115

علوم انسانی

1

1

62

15

2 81

کشاورزی

0

1

48

26 3 121

فنی و مهندسی

0

17

81

20

3

121

پژوهشکده

0

0 3

0

0

3

جمع کل

1

21

273

84

19

398

 

توزيع کارکنان به تفکيک مدرك تحصيلي و وضعيت استخدامي

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

 عضو پیمانی 0 0 0 22 17   39

عضو رسمی

5

13

8

63

45

1

135

عضو قراردادی

84

31

19

79

28

0

241

جمع

89 44

27

164

90

1

415

 

فضاهای کالبدی دانشگاه به تفکیک گروه های آموزشی (متر مربع)

   وضعیت

گروه آموزشی

موجود

در دست احداث

سرانه نسبت به دانشجوی روزانه

سرانه نسبت به کل دانشجویان

علوم پایه

12991

0

8.9

6.4

علوم انسانی

15294

4050

7.8

6.3

کشاورزی

9400

4200

9.4

7.0

فنی و مهندسی

26421

6280

14.3

8.9

جمع

64106

8150

10.4

7.4

          
 
 

بازدید امروز: 2