خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 21-11-1398
آموزش کارکنان

 

فایل های مربوط به دوره های آموزشی برگزار شده برای کارکنان 

ردیف تاریخ برگزاری  عنوان دوره فایل مربوطه
1 1397/09/19 اطفاء حریق و آتش نشانی
2 1398/02/31 مداخله روانشناختی در بحران(شناسایی، تعامل، مداخله و ارجاع) فایل 1   
3 1398/05/12 فنون پاسخگویی و مدیریت بحران
4 1398/09/20 اخلاق کاربردی فایل 1
5 1398/11/21 ویروس کرونا فایل 1
       

 

بازدید امروز: 2