خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 5-4-1398
آموزش کارکنان

 

فایل های مربوط به دوره های آموزشی برگزار شده برای کارکنان 

ردیف تاریخ برگزاری  عنوان دوره فایل مربوطه
1 1397/09/19 اطفاء حریق و آتش نشانی
2 1398/02/31 مداخله روانشناختی در بحران(شناسایی، تعامل، مداخله و ارجاع) فایل 1   
3      

 

بازدید امروز: 3