خانه :: اساتید :: اخبار

اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی
دکتر شهروس وند و دکتر رمضانی هر دو عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان سال1401 قرار گرفتند  (  30-6-1401  )

سال تحصیلی جدید، فصل رویش و شکوفایی دوباره بوستان آگاهی گرامی باد
آغاز سال تحصیلی جدید، فصل رویش و شکوفایی دوباره بوستان آگاهی و دانایی را به همه دانشگاهیان شادباش می‌گویم  (  28-6-1401  )

اطلاعیه آموزشی
در خصوص شروع سال تحصیلی 1402-1401  (  22-6-1401  )

زمان واگذاری خوابگاه‌ها
زمان واگذاری خوابگاه‌ها برای نیمسال اول 1402-1401  (  20-6-1401  )

ارتقای علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت  (  16-6-1401  )

معارفه معاونت فرهنگی و انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت  (  14-6-1401  )

ّ
مرکز زنجان شناسی و پژوهش های توسعه استان برگزار می کند
نشست نقد و بررسی کتاب معماری و خاطره، زمان: 23 خرداد ساعت 12 الی 13:30 (18-3-1401)  
نوبت دوم مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ 5 شهریور تا سه شنبه 8 شهریور1401 (2-6-1401)  
نوبت دوم مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ 5شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 1401 (2-6-1401)  
نوبت دوم مناقصه سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از روز شنبه 5 شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 140 (2-6-1401)  
نوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه 5 شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 1401 (2-6-1401)  
تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از صبح روز شنبه 15 مرداد تا روز چهار شنبه 19 مرداد 1401 (12-5-1401)