خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-2-1396
معرفی آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی  دانشگاه زنجان در راستای جهت گیری صحیح در تهیه دستگاه های مورد نیاز دانشگاه، در سال 1394 هجری شمسی به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و تصویب در شورای هیات رئیسه دانشگاه تشکیل گردید. و هدف از تاسیس آزمایشگاه مرکزی استفاده بهینه از امکانات موجود در زمینه های پژوهشی-خدماتی و ایجاد ارتباط مناسب بین محققان و دسترسی آسان و سریع اعضای هیات علمی وپژوهشگران  به فضاها و امکانات پژوهشی مناسب  وخدمات رسانی به سایرموسسات خارج از سازمان از اهداف مهم می باشد. در حال حاضر آزمایشکاه مرکزی دانشگاه با عضویت در شبکه های آزمایشگاهی علمی شاعا و شبکه آزمایشگاهی فناوری وراهبردی وتعامل و همکاری با شهرک صنعتی و استاندارد نیز می باشد.

بازدید امروز: 2