خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-12-1402
تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی

جدول تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان سال 1402

برای پرداخت هزینه انجام آنالیزها می‌توانید به دو صورت حضوری به حساب درآمدهای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان مطابق با شناسه مربوط به آنالیز مورد نظر یا از طریق انتقال وجه به صورت کارت به کارت با شناسه به شماره کارت 0027 0013 8370 5859 اقدام نمایید.

شماره شبای حساب درآمدهای آزمایشگاه مرکزی:  IR040180000000001703065879

لیست شناسه دستگاه‌های آزمایشگاه مرکزی
ردیف شرح شناسه
1 GC-MASS 29611032
2 NMR 29611144
3 ICP-OES 29611256
4 XRD 29611368
5 تجزیه دستگاهی 29611470
6 محیط زیست 29611581
7 پژوهشکده 29611693
8 کشاورزی 29611760
9 فنی و مهندسی 29611807
10 آموزش و صدور گواهی 29611894
  • همکاران و دانشجویان محترم دانشگاه زنجان به میزان 40 درصد از کل هزینه محاسبه شده براساس تعرفه ‌ها از تخفیف بهره‌مند خواهند شد.

بازدید امروز: 5