خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت فرهنگی و اجتماعی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی-اجتماعی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283076    
مسئول دفتر معاونت
جلالی - جلیل        
2412
دبیرخانه
نظری - زینب        
2471
عامل مالی معاونت
محمدی - لیلا       
2841
کارپرداز
قربانی - اکبر       
2445
کارشناس سیاسی و تشکل ها
-        
0
کارشناس نشریات دانشجویی
جلالی - جلیل       
2770
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
حیدری - احمد       
2401
خدمات – راننده- آبدارخانه
-        
2372
حوزه بسیج دانشجویی شهید بهشتی و باقرالعلوم (دانشکده علوم)
-        
2329
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان
-        
4241
پایگاه‏ بسیج‏ دانشجویی‏ خواهران الزهرا (دانشکده کشاورزی)
-        
2449
پایگاه بسیج‏ دانشجویی‏ شهید باکری‏ (دانشکده مهندسی)
-        
2486
پایگاه بسیج دانشجویی کوثر (دانشکده مهندسی)
-        
2670
پایگاه بسیج دانشجویی شهید فهمیده
-        
0
انجمن اسلامی دانشجویی
-        
0
انجمن اسلامی دانشجویان
-        
0
انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ره
-        
0
مدیریت فرهنگی            
مدیر فرهنگی
فرجی - دکتر        
2781
کارشناس انجمن های علمی و دانشجویی
حریری - احسان       
2845
کارشناس فعالیتهای قرآنی
-        
0
کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعی
قربانی - فاطمه        
2773
کارشناس فعالیتهای دینی و اردوها
احمد - حیدری       
2401