خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

انجمن حامیان دانشگاه زنجان در تاریخ 90/8/20 با اهداف ذیل تشکیل شد:
- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی(( الباقیات و صالحات)) در جامعه و بهره گیری در جهت ساخت خوابگاه، کتابخانه، آزمایشگاه، سالن های ورزشی، کلاس‏ های درسی و تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها
- نظارت بر حسن انجام منویات و اهداف خیرین در طول حیات خیر و بعد از آن
- ایجاد زمینه های مناسب حمایتی (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) جهت تداوم امور خیریه
-قبول اعانات و کمک های نقدی و غیرنقدی از اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی و دولتی و کمک به سایر مؤسسات خیریه
کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، طبق اساسنامه صورت می گیرد.

آمار سایت

بازديد امروز: 4
بازديد ديروز: 2
بازديد کل: 55602
بروزرسانی: 26-10-1394
اساسنامه انجمن حامیان دانشگاه

بنام خدا

 

اساسنامه انجمن حامیان دانشگاه زنجان

 

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده 1- نام: نام انجمن، انجمن حامیان دانشگاه زنجان است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می­شود.

ماده 2- نوع فعالیت: کلیه فعالیت­های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3- محل: مرکز اصلی انجمن در دانشگاه زنجان واقع است.

ماده 4- تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می­دارند و بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه­های سیاسی را نخواهد داشت.

ماده 5- مدت فعالیت انجمن از تاریخ تآسیس نامحدود است.

ماده 6- دارائی اولیه انجمن مبلغ2/000/000 ریال می­باشد که توسط هیآت موسس تمامآ اهدا و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده 7- هیآت موسس عبارتنداز:

1- آقای محسن افشارچی

2- آقای عباس پناهی

 3-آقای جمال داودی

 4- آقای مشهود رضاپور

 5- آقای سید موسوی رضوی

6- آقای منصور روغنی زنجانی

7- آقای جمال سقطچی

8- خانم کاوندی

9- آقای محمد رضا یافتیان

تبصره: هیأت موسس انجمن بعد از تأسیس و انتخاب هیأت امناء از بین خود و یا خارج، مسئولیتی در قبال انجمن نخواهد داشت.

ماده8- اهداف انجمن عبارتند از:

 - اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی(( الباقیات و صالحات)) در جامعه و بهره گیری در جهت ساخت خوابگاه­، کتابخانه، آزمایشگاه، سالن­های ورزشی، کلاس­های درسی و تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها

-نظارت بر حسن انجام منویات و اهداف خیرین در طول حیات خیر و بعد از آن

-ایجاد زمینه های مناسب حمایتی (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) جهت تداوم امور خیریه

-قبول اعانات و کمک­های نقدی و جنسی از اشخاص اعن از حقیقی و حقوقی و دولتی و کمک به سایر مؤسسات خیریه

تبصره: انجمن می­توان با تصویب هیأت امناء از طریق تشکیل شرکت های تجاری و خدماتی و سرمایه گذاری در امور تجاری و خدماتی و قبول  سرمایه گذاری درآمدهائی را در راستای نیل به اهدف انجمن تحصیل می نماید.

ماده9- طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده  و بنحوی با وصایف یكی از وزارتخانه ها  سازمان های دولتی ارتباط دارد، پس از اخذ مجوز لازم از وزارتخانه، سازمان یا نهاد دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

فصل دوم: ارکان

ماده 10-  ارکان عبارتند از:

الف) هیأت امناء

ب) هیأت مدیره

ج) بازرسان

الف) هیأت امناء

ماده11- هیأت امناء انجمن به تعداد 29 نفر می باشد که توسط مؤسسین از بین افراد خیّر و نیکنام انتخاب می­گردد و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می­باشد که به صورت عادی یا فوق العاده  تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره1- رئیس دانشگاه زنجان و مدیر طرحهای عمرانی دانشگاه مذکور جزو اعضای ثابت هیأت امناء خواهند بود.

تبصره2-مؤسسین انجمن نیز جزو اعضای هیأت امناء انجمن می­باشند.

ماده12- در صورتیکه بر اثر استعفاء یا فوت و یا سلب صلاحیت از هر یک از اعضای هیأت امناء ، تعداد مقرر در این اساسنامه کمتر شود هیأت امناء بلافاصله تشکیل جلسه داده و جانشین عضو مذکور را تعیین می­نماید.

ماده13- برای تأمین کسری تعداد اعضاء هیأت امناء هریک از اعضای هیأت امناء یک نفر را که دارای شرایط عضویت در انجمن می باشد معرفی می نمایند پذیرفتن شخص مذکور  برای عضویت در هیأت امناء انجمن کسب موافقت  اعضاء هیأت امناء می­باشد.

تبصره: اگرچنانچه درجلسه اوّل حد نصاب مذکور حاصل نشود درجلسه دوم موافقت   اعضای حاضرکافی خواهدبود.

ماده14- جلسه عادی هیأت امناء سالی دو بار در شهریور و اسفندماه تشکیل خواهد شد برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره: جلسه عادی هیأت امناء ممکن است بصورت فوق العاده درهر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرسی قانونی یا به درخواست     اعضاء انجمن تشکیل گردد.

ماده15-وظایف هیأت امناء عبارتند از:

-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس و بازرسان

-تعیین خط مشی کلی انجمن

- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره

- تعیین عضو جانشین هیأت امناء طبق مندرجات مواد12و13

- تصویب ترازنامه و بودجه

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن

تبصره: هریک از اعضای هیأت امناء نیز می تواند پیشنهاداتی را در جهت  اهداف انجمن ارائه دهد بدیهی است که پیشنهاد مذکور باید در دستور جلسه قرار گیرد.

ماده16- جلسه فوق العاده هیأت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

-با در خواست هیأت مدیره یا بازرس (یا بازرسان)

-با در خواست  از اعضاء

 تبصره1- دعوت به جلسه فوق العاده هیأت امناء کتبی بوده و از دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره 2: جلسه فوق العاده هیأت امناء با حضور     اعضاء رسمیت خواهد داشت.

تبصره3- تصمیمات هیأت امناء فوق العاده با حداقل   آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده17- وظایف هیأت امناء فوق العاده:

-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

-تصمیم گیری در خصوص ادغام انجمن با انجمن های خیریه دیگر

- بررسی و تصویب انحلال انجمن

-عزل هیأت مدیره انجمن و بازرسان

ماده18- جلسه هیأت امناء اعم از عادی و فوق العاده توسط هيأت رئیسه‌ای مركب از یک  رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می­شود.

تبصره1:اعضای هیأت رئیسه با اعلام و قبولی نامزدی توسط هیأت امناء انتخاب خواهند شد.

تبصره2: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند.

ب) هیأت مدیره

ماده19-انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهند بود. که از بین اعضاء هيأت امناء یا خارج انتخاب خواهند شد.

تبصره1- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره3- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و 5 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهند بود.

تیصره3- فعالیت هیأت مدیره بازرسان افتخاری خواهد بود. ولی هیأت امناء می­تواند پاداش مناسبی به هیأت مدیره تصویب و پرداخت نماید.

تبصره4- در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره به صورت موظف در انجمن فعالیت نماید، هیأت مدیره برای وی حقوق ماهیانه مقرر و پرداخت خواهد کرد.

ماده20-در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره: در صورتی که با جانشینی عضو علی البدل تعداد اعضای هیأت مدیره تکمیل نشود. هیأت امناء نسبت به انتخاب هیأت مدیره اقدام خواهد نمود.

ماده21- هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی ریئس، تشکیل جلسه فوق العاده  خواهد بود.

ماده22- اعضاء هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از اتنخاب شدن  تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر ریئس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می‌نماید.

ماده23- هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از هیأت امناء به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید.

تبصره: هیأت مدیره حداقل یک هفته قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد نمود.

ماده24- هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارت آن به شرح ذیل می باشد.

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های بانکی  انجمن، پرداخت و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیأت امناء، دریافت تهسیلات از بانک ها و مؤسسات، افتتاح حساب در بانک ها ،انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در مراجع محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل دادگستری جهت اقامه دعوی و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه انجمن و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل، بطور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که در جهت اهداف انجمن ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیأت امناء می­باشد به نام انجمن انجام دهد.

تبصره1- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد دار با امضای ثابت خزانه دار و مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره2- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امناء است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود اهداف انجمن دار می‌باشد.

تبصره3- هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می­گردد نماینده انجمن محسوب شده از طرف انجمن حق امضاء کلیه مکاتبات رسمی و اداری را دارد.

تبصره4- اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ج) بازرسان

ماده 25- در جلسه هیأت امناء عادی، 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی البدل از بین اعضای هیأت امناء یا خارج برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده26- وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

رسیدگی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت امناء

مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای هیأت امناء

گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به هیأت امناء

تبصره: بازرس می­تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

ماده27- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیأت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس (يا بازرسان) قرار گیرد.

 

فصل سوم: بودجه و موارد متفرقه

ماده28- بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیّت و وقف وجوهات فعالیت­های اقتصادی تأمین می­شود.

ماده29- درآمد و هزینه­های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به نیروی انتظامی ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره1- کلیه وجوه مازاد بر هزینه­های انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانک­های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

تبصره2- سال مالی انجمن منطبق به سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می­شود.

ماده30- آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت امناء قابل اجراء خواهد بود.

ماده31- کلیه مدارک، پرونده ها، مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می­شود. مکاتبات رسمی انجمن به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و مهر انجمن خواهد رسید.

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هيأت امناء و هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاء ذيربط خواهد رسيد.

ماده32- هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان انجمن در صورتی معتبر است که به تایید  هیأت امناء رسیده باشد.

ماده33- محل مؤسسه و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع ناحیه انتظامی ذیربط تهیه خواهد شد.

تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرام انجمن مسئولیت قانونی دارند.

ماده34- انحلال: در صورت انحلال انجمن جلسه هیأت امناء به صورت فوق العاده تشکیل و هیأت تصفیه ای انتخاب خواهد شد و این هیأت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به دانشگاه زنجان اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را با نیروی انتظامی ذیربط ارسال دارد.

ماده35- این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 35 ماده و 28 تبصره در نشست مورخ 90/08/20 هیأت مؤسس به تصویب رسید.

بازدید امروز: 2