خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:47173   بروزرسانی: 22-02-1403

Farhad Bayat

عنوان کتاب: کاربردهاي پيشرفته و تکنيکهاي ارتباط با سخت‌افزار در MATLAB
چکيده

 پيش‌گفتار: پيشرفت روز افزون در حوزه‌هاي مختلف علمي و تحقيقاتي همواره با چالش‌ها و نيازمنديهاي جديدي همراه بوده است. بي‌شک براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و حرکت پويا در مسير پيشرفت نيازمند ابزارها و امکانات خاصی می‌باشيم. در صورتي که سير تکامل و تحول در حوزة علوم مهندسي را مد نظر قرار دهيم درخواهيم يافت که اين مسير در چندين مرحله با نقاط عطفي مواجه شده است بطوريکه تحولات شگرف و پيشرفتهاي اساسي در اين حوزه بواسطة اين نقاط عطف حاصل شده است. پيدايش کامپيوتر نه تنها يک جهش علمي مستقل در حوزة مربوط به خود بحساب مي‌آيد بلکه بي‌شک مي‌توان ادعا کرد که تقريباً هيچ يک از حوزه‌هاي مختلف علوم از اين رويداد بي‌تاثير نبوده است. در اين رهگذر شايد بتوان گفت که علوم مهندسي بيشترين تاثير را از اين رويداد پذيرفته و پيشرفتهاي بسيار عظيمي را تجربه کرده است. پيش از پيدايش کامپيوترهاي ديجيتال بسياري از مسائل در حوزة علوم مهندسي قابل تحليل و آناليز نبودند که دليل عمدة آن نياز به انجام محاسبات بسيار پيچيده و زمانبر بوده است. در حال حاضر کامپيوترهاي ديجيتال با در اختيار داشتن پردازنده‌هاي بسيار قدرتمند، امکان انجام هرگونه شبيه‌سازي، نمونه‌سازي و تحليل را براي محققين فرآهم نموده است. امروزه اهميت نمونه‌سازي و انجام شبيه‌سازيهاي پيش از ساخت بر کسي پوشيده نيست. اهميت اين مسأله از اين نکته سرچشمه مي‌گيرد که در بسياري از پروژه‌هاي بزرگ مانند پروژه‌هاي مرتبط با فن‌آوريهاي فضايي و نظامي، معمولاً فاکتور هزينه يک عامل مهم و بازدارنده بحساب مي‌آيد و درنتيجه کاهش احتمال بروز خطا در مراحل پياده‌سازي از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد. علاوه بر فاکتور هزينه، در برخی شرايط بروز خطا در مراحل پياده‌سازي مي‌تواند خسارات جاني جبران ناپذيري به بار بياورد که براحتي توسط شبيه‌سازيها و نمونه‌سازيهاي اوليه قابل پيش‌بيني و درنتيجه پيشگيري مي‌باشند. زمانيکه سخن از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز به ميان مي‌آيد، بي‌شک نرم‌افزار MATLAB را مي‌توان يکي از موفق‌ترين و کارآمدترين ابزارها بحساب آورد. نرم‌افزار MATLAB توسط شرکت Mathwork و صرفاً به منظور انجام محاسبات رياضي ايجاد شد و بسرعت با توسعة اين نرم‌افزار در زمينه‌هاي مختلف، MATLAB به يک ابزار بسيار قدرتمند در حوزة علوم مهندسي تبديل شد. رشد و توسعة اين ابزار بويژه در سالهاي اخير بگونه‌اي بوده است که امکان تسلط بر تمامي بخشهاي اين نرم‌افزار عملاً ناممکن بنظر مي‌رسد. قابليتهاي بالاي نرم‌افزار MATLAB در پياده‌سازي و ارتباط با سخت‌افزارهاي الکترونيکي و نيز ارتباط همزمان با ساير نرم‌افزارهاي کاربردي (مانند VB و ...) از يک طرف و نياز جوامع علمي و صنعتي کشور به چنين قابليتهاي ارزنده از طرف ديگر انگيزة اصلي تأليف اين کتاب بحساب مي‌آيد. در اين راستا و با توجه به ارتباط مستقيم مؤلفين با جوامع دانشگاهي و نيز تجربيات عملي در حوزة صنايع هوافضا، سعي شده است که در اين کتاب تا حدي نيازهاي موجود در صنايع و دانشگاههاي کشور در حوزة کاربردهاي پيشرفتة اشاره شده پاسخ داده شوند. فرهاد بيات عضو هيأت علمي دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان بهار 1390