خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:47136   بروزرسانی: 22-02-1403

Farhad Bayat
فرهاد بیات
دانشیار

پست الکترونيکی
bayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bayat-farhad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4071

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فني-مهندسي، گروه برق، اتاق E104،ص پ 313.وب سایت شخصی:http://webpages.iust.ac.ir/fbayat/

 

 

:)  ! Please consider a tree before you print

   ==========================================================

ضمینه های تحقیقاتی فعال:  

- توسعه روش کنترل پيش‌بين برای سیستمهای مرتبه کسری

 - توسعه روشهای کنترلی پیشرفته برای سامانه های مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر

سایر ضمینه های تحقیقاتی:

1-     کنترل پيش‌بين مبتنی بر مدل (آنلاين و صريح) / (خطي و غير خطي)

2-      کنترل سیستمهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر (توربین بادی، انرژی خورشیدی، سیستمهای زمین گرمایی، ...)

3-      مدلسازي 6 درجه آزادي و کنترل سيستمهاي هوا-فضايي و پرنده

4-      کنترل بهينه سيستمهاي مقيد (داراي محدوديت)

5-      سیستم­های کنترل خودرو (تعلیق فعال، کنترل انرژی، موتورهای هیبریدی، ... )

6-      بهینه سازی و کاربردهای آن در سیستمهای کنترل

7-      تخمين و کنترل وضعيت ماهواره

8-      سيستمهاي کنترل غيرخطي

  ==========================================================

  :Track my Researches in

===========================================================

.FYI:   My Erdös Number is 5

(Paul Erdös is a famous matematician, born on March 26, 1913, died on September 20, 1996)

<< See my Erdös Graph here >>               << Find your Erdös Number here >>

===========================================================