خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39869   بروزرسانی: 05-10-1402

Davood Afshari
داود افشاری
دانشیار

پست الکترونيکی
dafshari[at]znu.ac.ir      dafshari[at]kth.se
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afshari-davood

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4130

فکس
   +98 (0) 24 3228 33052765

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، اتاق219، کدپستی 38791-45371

 

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

ارائه توصیه نامه تنها به دانشجویانی که با اینجانب پایان نامه تحصیلی داشته اند و یا در درس اخذ شده نمره الف (حداقل 17) کسب کرده اند میسر می باشد.