Home :: Academic Members :: News

view:22369   Last Update: 2022-5-17

Mahmoud Kazemi

Publications in Journals

داخلي-ISC15.  الهه نیلی، محمود کاظمی، محسن امیری
 آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان با نقص شنوایی
The Effectiveness of Positive Negative Education on Irrelevant Beliefs and Happiness of Mothers of Hearing Impaired Children
عتلیم و تربیت استثنایی دوره 156 شماره 1727-3145 (1398صفحات 29-40. 
داخلي-ISC14.  محمود کاظمی، علی اکبر صیدی
نقش  مهرورزی در تربیت از منظر قرآن و سنت
The Role of Compassion in Education From the Perspective of Quran and Sunnah
بصیرت و تربیت اسلامی دوره 48 شماره 2008-2541 (1398صفحات 89-111. 
داخلي-ISC13.  محمود کاظمی، ذکراله مروتی
پیش بینی  اعتیاد از طریق مولفه های بهداشت روان و ابعاد هیجان پذیری در نوجوانان شهر زنجان
the prediction of addiction through mental health components   And Excitement Dimensions in Teens in Zanjan City
فصلنامه دانش انتظامی دوره 25 شماره 2322-3006 (1396صفحات 1-17. 
International ISC12.  لیلا بیطرفان، محمود کاظمی، مجید یوسفی افراشته
رابطه سبک های دلبستگی به خدا و تاب آوری با اضطراب مرگ در سالمندان
Relation between Attachment to God and Resiliency with Death Anxiety in the elderly
سالمند دوره 4 (1396صفحات 446-457. 
داخلي-ISC11.  صدیقه اشتر، محمود کاظمی، جواد صالحی
رابطه عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای هویت اخلاقی
Relationship to religious beliefs and moral identity with psychological well-being: the mediating role of moral identity
روانشناسی و دین دوره 36 شماره 2008-1782 (1396صفحات 71-84. 
National-ISC10.  قاسمی حسین، محمود کاظمی
تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
Content Analysis of  the sixth grade textbook of "the Heaven Gifts" And the degree of its corrrspondenes with the rudiments of the Holey Quran and the document of Fundamental Development of education
نوآوريهاي آموزشي - وزارت آموزش و پرورش شماره 100 (1393صفحات 116-15. 
National-ISC9.  محبوبه صادق آبادي، طاهره الهی، محمود کاظمی
تفاوت جنسیتی در آزمون ترسیم خانواده
gender differences inthe family drawing test
روانشناسی - انجمن ایرانی روانشناسی شماره 88 (1394صفحات 101-15. 
National-ISC8.  خدیجه شیرخانی، طاهره الهی، محمود کاظمی
بررسی و مقایسه ی مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با مهارت حل مسئله و شیوه های فرزند پروری
comparison of Normal and Gifted Student's Social Skills and Its Relation with problem Solving Skills and Perceived Parenting
كودكان استثنايي (پژوهش در حيطه كودكان استثنايي) - وزارت آموزش و پرورش شماره 77 (1394صفحات 87-15. 
National-ISC7.  عباسعلی اللهیاری، محمود کاظمی،سعید حیدری،حبیبه پیکان حیرتی
سبک های دلبستگی و صفات شخصیتی در معتادان به مواد مخدر
Attachment styles and personality Characteristics in Drug Addicts
روانشناسي سلامت (1392صفحه 15. 
International-ISI6.  خخخخیراله جعفری، مجید احمدی، محمود کاظمی، سمیه جعفری
Relationship between Social Development, Competence Perception & Responsibility in students
International Journal Of Psychology And Behavioral Research (2013)  DOI: 1. 
National5.  محمود کاظمی
نیاز سنجی و الویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد  
Assessment and prioritization of educational needs of citizens in Mashhad 
مشهد پژوهی- مجله تخصصی مدیریت شهری دوره 1 شماره 1 (1387صفحات 29-51.  [Abstract ]
National-ISC4.  الهام قنواتي، محمود کاظمي، جواد صالحي
مقايسه‌ي آسيب‌هاي رواني دانشجويان پزشکي و غير پزشکي در سطوح مختلف تحصيلي
A Comparison of Psychological Disorders among Medical and Nonmedical Students at Different Educational Levels
مجله‌ي علمي، پژوهشي دانشگاه علـوم پزشـکي زنجـان (1391صفحات 89-98.  [Abstract ]
National-ISC3.  مسعود صفایی مقدم، محمود کاظمی،محمد جعفر پاک سرشت، منصور مرعشی
بررسی اصول اساسی تربیت مدنی(با رویکرد اسلامی).
An investigation into the basic principles of civil education (an islamic apprach)
مجله علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی (1388صفحات 3-30. 
National2.  بهرام بهرامی، محمود کاظمی
بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم
A Semantic Study of Human Diznity in Holy Quran
مجله دو فصلنامه علامه - دانشگاه تبریز (1389صفحات 25-38. 
National1.  سمیه مداحی،محمود کاظمی، جواد صالحی، علی رمضانی
بررسی رابطه میزان بحران هویت و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه زنجان
A Study on the Relationship Between Identity Crisis and Educational Success of Students at Zavjan University
دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان  دوره 3 شماره4، بهار و تابستان 1389 


Presentations in Seminars & Congress


National 24. محمود کاظمی
مقایسه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی افراد مبتلا به اختلال اضطراب و افراد عادی

کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت


موسسه آموزش عالی شاندیز و دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 19 بهمن 1399.  
International 23.  الهام رضایی دوغ آبادی، فاطمه قنبری، محمود کاظمی
نقش مهد کودک در رشد هوش هیجانی کودکان 7 تا 11 ساله
The role of emotional intelligence in preschool children 7 to 11 years
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
دانشگاه علوم پزشکی, تبریز-ایران, 26 - 27 شهريور 1392.  
National 22.  مصطفی صادقی، محمود کاظمی، جعفر حسنی
ارتباط خودکارآمدی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان
relationship self-efficacy and stress coping strategies The with potential substance abuse
هفتمین کنگره دانش اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, تهران-ایران, 20 شهريور 1392.  
International 21.  بهرام بهرامی- محمود کاظمی
بررسی مفهوم شناختی بیداری اسلامی و مولفه های آن
A Study of the Cognitive Concept of Islamic Awakening and its Components
اجلاس جهانی اساتید دانشگاهها و بیداری اسلامی 
مجمع جهانی بیداری اسلامی, تهران-ایران, 20 - 21 آذر 1391.  
International 20.  محمود کاظمی- مراد حیدری
نیمرخ شخصیتی معتادان به انواع مواد مخدر
اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی, ارومیه-ایران, 18 - 20 مهر 1391.  
National 19.  آیدا فتحی- محمود کاظمی
بررسی تأثیر فرایند داوری خانوادگی بر کاهش میل به طلاق زوجهای متقاضی طلاق و مقایسه آن با فرایند مشاوره در شهر زنجان
همایش ملی روانشناسی و خانواده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, کرمانشاه-ایران, 10 آبان 1391.  
National 18.  فاطمه قنبری - محمود کاظمی - مصطفی صادقی
سبک های دلبستگی، سلامت روان و هوش معنوی
 Attachment styles, mental health and spiritual intelligence 
دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی مشاوره و دین
دانشگاه شهید بهشتی, تهران-ایران, 29 - 30 آذر 1391.  
National 17.  ناهید کریمی، محمود کاظمی، سکینه آقایاری، زهرا مداح کرانی
بررسی فرایند رشد اخلاقی از منظر تحول شناختی
The study of Process of moral development  From the perspective of cognitive development
سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی- با موضوع اخلاق کاربردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 30 آبان 1391.  
National 16.  محمود کاظمی - بهرام بهرامی 
بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی
The concept of cognitive moral education 
سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی- با موضوع اخلاق کاربردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 30 آبان 1391.  
National 15. اربابیان فایزه،کاظمی محمود،-حسنی جعفر،صادقی مصطفی  
ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
سال 1391،دانشگاه گیلان  
National 14. قنبری فاطمه،محمود کاظمی
هوش هیجانی، سلامت روان و نگرش های مذهبی دانشجویان
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
سال1391،دانشگاه گیلان  
National 13. الهی طاهره،کاظمی محمود،محمدی جمیل،حنیفی احمد  
پیش بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان بر اساس پنج عامل اصلی شخصیت و عزت نفس
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
سال1391،دانشگاه گیلان  
National 12. محمود کاظمی، بهرامی بهرام
ترسیم الگوی نظام سیاسی اسلامی بر مبنای شیوه و اصول مدیریتی امام علی(ع) از منظر نهج البلاغه
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
سال 1391،دانشگاه بوعلی همدان  
National 11. بهرامی بهرام،کاظمی محمود
رویکردی به عدالت مالیاتی از منظر اسلام(با تأکید بر سیره و سخن امام علی(ع).
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
سال 1391،دانشگاه بوعلی همدان  
National 10. بهرامی بهرام، محمود کاظمی
رویکردی به رفاه و تأمین اجتماعی از منظر نهج البلاغه(با تأکید بر سیره و سخن امام علی(ع).
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
سال1391،دانشگاه بوعلی همدان  
National 9. محمود کاظمی
مروری بر چالش های اساسی فراروی نظام آموزش عالی ایران
همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
سال1390،مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران، تهران  
National 8. محمود کاظمی
نیازسنجی آموزشی و اولویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد(اولین گام در آموزش شهروندی).
همایش ملی آموزش در ایران 1404
سال1390،مرکز همایش های بین المللی رازی،تهران  
National 7. محمود کاظمی
   چالش های اساسی فراروی آموزش عالی در هزاره سوم
همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
سال 1390،مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران، تهران  
National 6. محمود کاظمی
بررسی اهداف و نقش آموزش های همگانی شهروندی در ارتقاء فرهنگ شهروندی و مدیریت شهری
همایش ملی آموزش در ایران 1404
سال 1390،مرکز همایش های بین المللی رازی،تهران  
National 5. بهرامی بهرام کاظمی محمود
مالیات های اسلامی و نقش آن در توسعه اقتصاد اسلامی.
همایش قران کریم "سفینه النجاه عصر ما"
سال 1390،دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی  
National 4. کاظمی محمود بهرامی بهرام
بررسی برخی از مولفه ها و اصول تربیت شهروندی و کرامت انسانی از منظر قرآن و اسلام.
همایش ملی قرآن کریم"سفینه النجاه عصر"
سال1389،دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی  
National 3. کاظمی محمود،سهیلی نسیم  
بررسی مفهوم شناختی کرامت نفس از منظر اسلام و کاربرد آن به مثابه یک اصل روانشناختی در مشاوره و روان درمانی.
          همایش ملی نوآوری و نظریه پردازی فرهنگی در مشاوره و روان درمانی با رویکرد اسلامی     
سال 1388،   دانشگاه آزاد خمينی شهر اصفهان  
National 2. کاظمی محمود بهرامی بهرام  
  بررسی مفهوم شناختی دروغ از منظر قرآن و روایات(عوامل، آسیب ها، آثار و راههای درمان آن).
 
همایش منطقه ای دروغ
سال 1388،دانشگاه پيام نور میانه  
National 1. کاظمی محمود بهرامی بهرام
 بررسی برخی از آموزه های روانشناختی روابط همسران از منظر اسلام(و نقش آن در آموزش، مشاوره ازدواج و روان در مانی).
سمینار کشوری علمی - تحلیلی آموزش پیش از ازدواج
سال 1389،کرمان  

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir