خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27690   بروزرسانی: 14-11-1392

Hamid Arjmandfar

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران , ایران, شیمی فیزیک , 1374-1371
عنوان پایان نامه : ارائه یک معادله سه پارامتری جدید
زمینه پایان نامه : معادلات حالت(ترمودینامیک)
استاد راهنما : دکتر حمید مدرسی-پروفسور غلامعلی منصوری

کارشناسی : دانشگاه تهران , ایران, شیمی کاربردی , 1370-1365
استاد راهنما : دکتر مقاری