خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33472   بروزرسانی: 14-05-1399

Mohammad Mahmoudi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, اتمی مولکولی , 1379-1375
عنوان رساله : تله اندازی همدوس جمعیت در سیستم های کوانتومی باز
زمینه رساله : اپتیک نیمه کلاسیک و اپتیک کوانتومی
استاد راهنما : دکتر حبیب تجلی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک اتمی - مولکولی , 1374-1372
عنوان پایان نامه : تشدیدگرهای ناپایدار خودصافی کلی در لیزر رزینه ای با دمش لامپ درخش
زمینه پایان نامه : اپتیک- لیزر
استاد راهنما : دکتر اکبر حریری

کارشناسی : دانشگاه تبریز , ایران, فیزیک کاربردی- گرایش اتمی و مولکولی , 1372-1368
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت لیزر ازت
زمینه پایان نامه : اپتیک- لیزر
استاد راهنما : دکتر حبیب تجلی