خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33369   بروزرسانی: 15-06-1394

Farideh Piri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, جمهوري اسلامي ايران, شيمي آلي , 1377-1372
عنوان رساله : اکسی پالادیم دار کردن با استفاده از بای آریل دیولها
زمینه رساله : شيمي آلي فلزي پالاديم
استاد راهنما : دکتر پرويز رشيدي رنجبر

کارشناسی ارشد : شهيد بهشتي, جمهوري اسلامي ايران, شيمي آلي , 1371-1369
عنوان پایان نامه : بررسی اثر یون مقابل وسرعت روبش در الکترو پلیمریزاسیون برخی از مشتقات آنیلین
زمینه پایان نامه : پليمر هاي هادي
استاد راهنما : دکتر محسن قلمکار معظم و دکتر اکبر باقري

کارشناسی : شهيد بهشتي, جمهوري اسلامي ايران, شيمي , 1369-1364