خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23720   بروزرسانی: 02-12-1402

Nayereh Ghobadi
نیره قبادی
دانشیار

پست الکترونيکی
n.ghobadi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghobadi-nayereh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4216

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 102، کدپستی 38791-45371