خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25851   بروزرسانی: 01-03-1402

A. Jodairi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نوشتار دانشگاهی، تحلیل گفتمان، زبانشناسی مقابله ای