خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23036   بروزرسانی: 26-05-1401

A. Jodairi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نوشتار دانشگاهی، تحلیل گفتمان، زبانشناسی مقابله ای