خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23469   بروزرسانی: 02-03-1402

Elham Mohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سمینار2. انگلیسی برای اهداف ویژه3. روش تدریس4. خواندن و درک مفاهیم5. آزمون سازی