خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 136-150 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
پیش ثبت نام دوره آموزشی_فرهنگی تربیت جنسی کودکان، زمان: پنج شنبه 11 آبان ماه از ساعت 8 تا 13
01-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
جشنواره رویش دانشگاهی، زمان: 17 الی 19 اردیبهشت 1402
11-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه زنجان(ورودی های 98)، زمان: 26 تیر 1402
03-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
محفل هفتگی انس با قرآن کریم، زمان: یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1402
16-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
اختتامیه رویداد رویش، زمان: 19 اردیبهشت 402 ساعت 15
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
مجلس یادبود دانشجوی گرامی خانم محدثه بختیاری، زمان: سه شنبه 19 اردیببهشت ساعت 11 الی 12
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
فراخوان عضویت در گروه سرود دانشگاه(استعدادیابی و جذب)، زمان: سه شنبه 19 اردیبهشت
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام طرح ولایت دانشجویان و فعالین فرهنگی ، زمان: 20 اردیبهشت 1402
20-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام در دوره آموزشی "پرده خوانی"، زمان: 25 اردیبهشت 402
24-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی دانشگاه زنجان برگزار می کند
جداول ریزبرنامه های اردوی تابستانه فرزندان کارکنان و اساتید، زمان: 5 لغایت 7 تیر 1402
06-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی
گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی فرزندان اساتید و کارکنان محترم
04-05-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی
مراسم عزاداری ایام شهادت امام حسین (ع) به همراه برگزاری مسابقه مفاهیم اخلاقی و قرآنی در شب هفتم محرم
04-05-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی
برگزاری مسابقه مفاهیم اخلاقی و قرآنی در شب هفتم محرم برای فرزندان اساتید و کارکنان محترم
04-05-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی
گزارش تصویری از اردوی یک ماهه فرزندان کارکنان و هیات علمی محترم
15-05-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی
اختتامیه اردوی تابستانه فرزندان اعضای هیات علمی و کارکنان
15-05-1402