خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 226-240 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی فیزیک برگزار می کند
مراسم معارفه گروه فیزیک، زمان: شنبه 13 آبان ماه 1402 ساعت 10 تا 12
09-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی فیزیک برگزار می کند
ثبت نام جهت بازدید عملی از شرکت پارس سوئیچ(10خرداد)، زمان: 9 خرداد 1402
09-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی فیزیک برگزار می کند
کارگاه و کلاس برنامه نویسی C و ++C، زمان: هفته اول اردیبهشت
21-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه مهندسی آب، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 10:30 تا 12:30
01-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
ثبت نام دوره آموزش مقدماتی اتوکد، زمان: 22 آبان ماه 1402
22-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی شیمی و انجمن علمی مکانیک برگزار شد
گزارش برگزاری کارگاه «اموزش روش استاندارد طراحی و توسعه محصول مبتنی بر استاندارد {ISO IATF 16949}»، زمان: 13 اسفند ماه 1402
27-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
مراسم معارفه دانشجویان نوورود زمین شناسی، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 11:30
07-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار می کند
جلسات بحث آزاد انجمن انگلیسی (موضوع بحث: مرگ و موضوعات مرتبط)، زمان: 3 آبان ماه 1402 ساعت 13:30 تا 15
03-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
معارفه نودانشجویان گروه روانشناسی سال تحصیلی جدید، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 10 الی 12
07-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی دانشجویی شیمی برگزار می کند
کارگاه محاسبات مربوط به بررسی کارایی کاتالیست:TON و TOF، زمان: پنجشنبه 17 اسفندماه 1402
13-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی حقوق برگزار می کند
مراسم خیرمقدم و معرفی دانشجویان ورودی 1402، زمان: دوشنبه 1 آبان ماه ساعت 15
30-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی حقوق برگزار می کند
دومین دوره مسابقات شبیه سازی دادرسی(موت کورت)، زمان: تا اردیبهشت 1403
02-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی حقوق برگزار می کند
حقوق اقلیت ها در قانون اساسی، زمان: یکشنبه 17 اردیبهشت ساعت 17:30 الی 19
17-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی باغبانی برگزار می کند
جشن معارفه دانشجویان نوورود 1402 گروه آموزشی باغبانی، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 10:30 تا 12
06-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
اکران فیلم snowpiercer به همراه تحلیل، زمان: سه شنبه 2 خرداد ساعت 15
31-02-1402