خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 16-30 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیستاو، جامع‌ترین نرم‌افزار ورزش، سلامت و تندرستی دانشگاه‌ها
مناسب برای دانشجویان و ورزشکاران دانشگاهی، مدرسان و مربیان دانشگاهی، مراکز ورزشی دانشگاهی و اقشار مختلف جامعه
24-01-1399
مدیریت تربیت بدنیچگونه در طول دوران قرنطینه COVID-19 از نظر جسمانی فعال باشید.
چگونه در طول دوران قرنطینه COVID-19 از نظر جسمانی فعال باشید.
24-01-1399
معاونت دانشجوييشرایط استعلام اجاره خوابگاه دانشجویان(پسران)
معاونت دانشجویی
25-01-1399
معاونت دانشجويياطلاعیه شماره 2 در خصوص برداشتن وسایل از خوابگاه‌ها
اطلاعیه شماره 2 در خصوص چگونگی برداشتن وسایل شخصی دانشجو از خوابگاه‌ها
25-01-1399
معاونت دانشجويي مشاوره تلفنی مرکز مشاوره(ویژه دانشجویان،اساتید،کارکنان و خانواده ها)
ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای
25-01-1399
معاونت دانشجوييزمان‌بندی برداشتن وسایل از اتاق
زمان‌بندی مراجعه دانشجوی ساکن خوابگاه جهت برداشتن وسایل از اتاق
26-01-1399
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیتولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا
تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان
26-01-1399
مدیریت تربیت بدنینمونه حرکات ورزشی ارائه شده از طرف WHO برای انجام در منزل
نمونه حرکات ورزشی ارائه شده از طرف WHO برای انجام در منزل
26-01-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاعلام اسامی برندگان
مسابقه " هر خانه یک جشن"
27-01-1399
مدیریت تربیت بدنیتمرینات حرکتی برای کمر درد
برگرفته از کتاب: مبانی تمرینات عملکردی (چاک ولف) -ویراستار علمی و مترجم: سرکارخانم دکتر لیلا یوزباشی
27-01-1399
معاونت دانشجوييگام های روانشناختی کاربردی برای مقابلۀ موثر با بحران کرونا
پروتکل های روانشناختی مقابله با کرونا- بسته شماره (2)
29-01-1399
دانشکده مهندسیبرنامه حضور کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی
30 فرورودین الی 3 اردیبهشت
30-01-1399
مدیریت تربیت بدنیفاصله اجتماعی در فعالیت های ورزشی، در هنگام همه گیری ویروس کرونا
فاصله اجتماعی در فعالیت های ورزشی، در هنگام همه گیری ویروس کرونا
30-01-1399
روابط عموميپویش مواسات
مرکز نیکوکاری همدلی و مهربانی، به شکرانه سلامت یاریگر عزیزان نیازمند در استان زنجان خواهد بود
31-01-1399
روابط عمومياقدامات دانشگاه زنجان در مبارزه با ویروس کرونا
دانشـگاه زنجـان هـدایت و نظارت بر عملکرد کلیه دسـتگاه هاي اسـتان را در این خصوص برعهده داشـته است
31-01-1399