خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 511-525 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیزمان دفاعیه دانشجویان کارشناسی
مهندسی برق
12-07-1401
دانشکده مهندسیزمان دفاعیه دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی برق
17 بهمن ماه ساعت 11
13-10-1401
روابط عموميزمان ملاقات حضوری
ملاقات حضوری ریاست و معاونت های دانشگاه
19-09-1401
دانشکده مهندسیزمان و مکان برگزاری آزمون جامع
به تفکیک درس
18-03-1401
مدیریت تربیت بدنیزمان و مکان مسابقات نهایی والیبال دانشجویان (پسر) دانشگاه زنجان
از دانشجویان عزیز جهت تماشای بازی ها دعوت می گردد یک ربع قبل از شروع بازی ها در سالن حضور یابند
08-09-1401
دانشکده مهندسیزمان و مکان مصاحبه دکتری
دانشکده مهندسی
08-03-1401
دانشکده علومزمان و مکان مصاحبه دکتری
دانشکده علوم
11-03-1401
معاونت دانشجوييزمان واگذاری خوابگاه‌ها
زمان واگذاری خوابگاه‌ها برای نیمسال اول 1402-1401
20-06-1401
دانشکده مهندسیزمانبندی برگزاری کلاس های عملی
در ترم جاری + آخرین تغییرات
31-01-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیزیتون (محصولات طارم)
میوه فروشی دستچین دانشگاه
09-08-1401
مدیریت تربیت بدنیساعات استفاده از دوچرخه در محوطه خوابگاه دختران
ساعات استفاده از دوچرخه در محوطه خوابگاه دختران- با ارائه کارت دانشجویی
12-02-1401
روابط عموميساعت کار کارکنان دانشگاه در طول ماه مبارک رمضان
از ساعت 8 صبح و ساعت خاتمه کار 13:45 و ساعت حرکت سرویس ها ساعت 14
14-01-1401
کتابخانه مرکزیساعت کاری سالن مطالعه کتابخانه مرکزی
ساعت کاری سالن مطالعه کتابخانه مرکزی
18-02-1401
روابط عموميسال تحصیلی جدید، فصل رویش و شکوفایی دوباره بوستان آگاهی گرامی باد
آغاز سال تحصیلی جدید، فصل رویش و شکوفایی دوباره بوستان آگاهی و دانایی را به همه دانشگاهیان شادباش می‌گویم
28-06-1401
روابط عموميسالروز شهادت دکتر محسن فخری زاده گرامی باد
سالروز شهادت شهید دکتر محسن فخری زاده از دانشمندان حوزه هسته‌ای کشور گرامی باد
07-09-1401