خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 526-540 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیسالن های رعد و آفتاب دانشگاه جهت استفاده دانشجویان پسر و دختر از ساعت
12 الی 13:30 برای ورزش های غیرتوپی با رعایت پروتکل های بهداشتی و هماهنگی با مسوولین سالن آماده استفاده می باشد
21-01-1401
مدیریت تربیت بدنیسانس های استخر دانشگاه زنجان از 1 مرداد ماه تا 31 شهریور ماه
سانس های استخر دانشگاه زنجان از 1 مرداد ماه تا 31 شهریور ماه
29-04-1401
دانشکده کشاورزیسخنرانی با عنوان فعالیت های فناورانه و دانش بنیان در حوزه کشاورزی
زمان: دوشنبه 14 آذر ماه مکان : آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی قدیم
07-09-1401
دانشکده کشاورزیسخنرانی با عنوان فعالیت های فناورانه و دانش بنیان در حوزه کشاورزی
زمان: دوشنبه 14 آذر ماه مکان : آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی قدیم
13-09-1401
معاونت پژوهش و فناوریسخنرانی دکتر امید کرمی
دکتری از دانشگاه جورجیای آمریکا و پژوهشگر اقتصاد
09-06-1401
دانشکده کشاورزیسخنرانی مصرف شیر و سارکوپنیا در انسان
-
15-09-1401
معاونت دانشجوييسرویس ایاب و ذهاب دانشجویی
برقراری سرویس دانشجویی از پونک به دانشگاه و بالعکس در ابتدا و انتهای روز
19-07-1401
دانشکده علومسلسله نشست های گروه فیزیک دانشگاه زنجان - جلسه کارآفرینی
دوشنبه 30 آبان ساعت 12 الی 13 - سالن 2 سمینار دانشکده - ساختمان شماره 4 دانشکده علوم
24-08-1401
دانشکده علومسمینار علمی گروه زمین شناسی
تکامل تکتونیکی- چینه ای حوضه رسوبی مغان از زمان کرتاسه
10-10-1401
معاونت پژوهش و فناوریسمینار کشاورزی
قراردادی از ایده تا عمل
15-08-1401
دانشکده علومسمینار گروه فیزیک
دوشنبه 5 اردیبهشت ساعت 14:00 الی 15:00
04-02-1401
دانشکده علومسمینار گروه فیزیک- دوشنبه 2 خرداد ساعت 14 الی 15
سخنران: آقای دکتر عمران حشمتی
31-02-1401
رصدخانه دانشگاه زنجانسمینارهای گروه فیزیک
سمینار کنترل خواص اپتیکی با استفاده از باریکه های لاگر - گاوسی
18-02-1401
دانشکده علومسمینارهای گروه فیزیک
سخنرانی جناب آقای پروفسور یوسف ثبوتی
12-04-1401
رصدخانه دانشگاه زنجانسمینارهای گروه فیزیک
سمینار تشخیص عوامل بیماری زا با زیست حسگرها
01-08-1401