خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 46-60 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
بسیج کارکناناجرای میدان تیر
پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند : تیراندازی را به پسرانتان بیاموزید ، که موجب شکست دشمن است.
13-02-1402
مرکز فناوری اطلاعاتاحتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان
جهت برطرف کردن مشکلات خط اینترنت توسط شرکت رسپینا، دسترسی به برخی سرویسها با اختلال همراه خواهدبود
11-04-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاختتامیه دومین دوره طرح اندیشه تمدن ساز اساتید
اختتامیه دومین دوره طرح اندیشه تمدن ساز اساتید دانشگاه زنجان با حضور مربیان و اساتید شرکت کننده طرح برگزار شد
02-08-1402
مرکز فناوری اطلاعاتاختلال سایت گوگل
اختلال در بارگذاری سایت گوگل
27-04-1402
معاونت آموزشياداره آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان برگزار می کند:
MicroRNA Workshop
07-09-1402
معاونت دانشجوييارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام
تائید درخواست وام های ضروری و ...منوط به ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام یه اداره رفاه دانشجویان می باشد.
07-08-1402
دانشکده مهندسیارائه سمینار دانشجویان ارشد مهندسی برق
20 شهریور
20-06-1402
دانشکده مهندسیارائه شفاهی واحد سمینار دانشجویان ارشد مهندسی برق
20 شهریور ماه
04-04-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراربعین
چله غم عاشقان
14-06-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
06-07-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
14-04-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیارتقای علمی 9 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه اخیر ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
02-10-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاردوی تابستانی فرزندان (اساتید و کارکنان) دانشگاه زنجان
(آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفـریحی دانش آموزی)
29-03-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاردوی تابستانی فرزندان (اساتید و کارکنان) دانشگاه زنجان - تابستان 1402
برنامه های فرهنگی، ورزشی، علمی، تفریحی و هیجانی ویژه دختران و پسران
06-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیاردوی زیارتی مشهد مقدس
(اطلاعیه شماره ۱)
07-09-1402