خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 46-60 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييارتقاء سامانه صندوق رفاه دانشجویان
قطعی سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه جهت ارتقاء سامانه به مدت پانزده روز از 1401/11/06
05-11-1401
روابط عموميارتقای علمی 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
02-09-1401
روابط عموميارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
04-03-1401
روابط عموميارتقای علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
16-06-1401
روابط عموميارتقای علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
10-12-1401
رصدخانه دانشگاه زنجاناردوی ورزشی فرهنگی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه زنجان در رصدخانه
بازدید اردوی ورزشی فرهنگی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه زنجان از رصدخانه
10-05-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاردوی یکروزه طبیعت گردی میانه برگزار شد
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه زنجان
07-03-1401
معاونت آموزشيارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید
ارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید نیمسال اول سال 1402-1401
19-09-1401
معاونت آموزشياسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد
اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد1402-1401
11-04-1401
مدیریت تربیت بدنیاستخر دانشگاه از امروز 20 مهر ماه باز می باشد
استخر دانشگاه از امروز 20 مهر ماه باز می باشد
20-07-1401
مدیریت تربیت بدنیاستخر دانشگاه زنجان به دلیل تعمیرات از روز جمعه 1 مهر تعطیل می باشد
استخر دانشگاه زنجان به دلیل تعمیرات از روز جمعه 1 مهر تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد
31-06-1401
معاونت دانشجويياصلاحیه اطلاعیه بازگشایی خوابگاه‌ها
ویژه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ورودیهای 97 و ماقبل سنوات مجاز
19-01-1401
معاونت دانشجويياصول تغذیه در ماه مبارک رمضان
در شرایط کرونا
20-01-1401
معاونت دانشجويياطلاع رساني
اسامی و ساعات حضور پرسنل مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی
30-07-1401
معاونت دانشجويياطلاع رسانی زمان ثبت نام وام های دانشجویی ضروری و ویژه دکتری
سامانه درخواست : bp.swf.ir - زمان درخواست 1401/01/28 الی 1401/02/31
29-01-1401