خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 586-600 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی
زمان ارائه درس سمینار، گرایش میوه کاری، سبزیکاری و گیاهان دارویی . . .
08-09-1401
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک ورودی 1401
تعیین استاد راهنما
25-10-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان
18-10-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان
05-11-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
بیمه حوادث گروهی
19-07-1401
مدیریت حراستقابل توجه دانشجویانِ متقاضیِ تردد با وسایل نقلیه شخصی
 
02-03-1401
مدیریت حراستقابل توجه دانشجویانِ متقاضیِ تردد با وسایل نقلیه شخصی
به دلیل تعطیلات هفته گذشته و در خواست دانشجویان متقاضی مجوز تردد خودرو، صدور مجوز تا آخر هفته جاری تمدید میشود
09-03-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
08-08-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
17-07-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
ضرورت تکمیل تزریق 3 نوبت واکسن کوید 19
20-01-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
شماره تلفن های بهداری دانشگاه
28-09-1401
معاونت اداری مالیقابل توجه همکاران غیر هیئت علمی با مدارک تحصیلی فوق دیپلم به بالا
درخواست تحویل کلیه اسناد و مدارک مربوط به ارتقاء
22-08-1401
معاونت آموزشيقابل توجه همکاران محترم دانشگاه
بروزرسانی بانک اطلاعاتی عوامل اجرایی آزمون های سنجش
12-10-1401
مرکز فناوری اطلاعاتقابل توجه همکاران محترم هیأت علمی
دعوت از علاقه مندان به استفاده از مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف (HPC)
17-10-1401
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری
قابل توجه پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری «بهمن ماه 1401 »
12-11-1401