خانه  :: اساتید  :: اخبار

به روز رسانی سرویس ایمیل دانشگاه زنجان
جهت به روز رسانی سرویس ایمیل دانشگاه زنجان، روز سه شنبه این سرویس با اختلال همراه خواهد بودجهت به روز رسانی سرویس ایمیل دانشگاه زنجان، روز سه شنبه مورخ 23 آبان، این سرویس با اختلال همراه خواهد بود


ارسال شده در مورخه: 09-08-1402

آخرين اخبار با موضوع: مرکز انفورماتیک

احتمال اختلال در شبکه دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در شبکه دانشگاه زنجان در روز شنبه مورخ 16 تیر ماه (13-04-1403)

   

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه (29-02-1403)

   

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه مورخ 19 فروردین ماه (15-01-1403)

   

اتمام سنوات

قطعی اکانت اینترنت به دلیل اتمام سنوات (22-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز انفورماتیک

به روز رسانی سرویس ایمیل دانشگاه زنجان