خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 601-615 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیفراخوان همکاری با دانشجویانی که دارای مدارک مرتبط با رشته های
بدنسازی و فیتنس می باشند (پسران-دختران)
23-07-1401
مدیریت تربیت بدنیفراخوان همکاری بصورت کاردانشجویی در اتاق بدنسازی
فراخوان همکاری بادانشجویانی که دارای مدارک یا دوره های مرتبط با رشته های بدنسازی وفیتنس می باشند(پسران-دختران)
16-09-1401
مرکز رشد واحدهای فناوریفراخوان پذیرش مرکز نوآوری و فضای کارمشترک دانشگاه زنجان
.
18-02-1401
رصدخانه دانشگاه زنجانفرزانگان ناحیه یک زنجان در رصدخانه
بازدید و رصد شبانه دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان یک زنجان از رصدخانه
24-02-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیفروش عینک + اپتومترمترست
طرف با اداره رفاه دانشگاه
16-08-1401
دانشکده کشاورزیفروش قوچ و بره قوچ افشاری دارای ژن چند قلو زایی به دامداران محترم
مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی در نظر دارد تعدادی قوچ و بره قوچ های نژاد افشاری دارای ژن چند قلو زایی..
17-07-1401
دانشکده کشاورزیفروش گوسفند زنده به همکاران محترم دانشگاه به مناسبت عید قربان
مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی در نظر دارد تعدادی گوسفند زنده نر و ماده را به صورت اقساطی. . .
15-04-1401
معاونت دانشجوييفعال سازی کارت تغذیه دانشجویان ورودی 400-99
از روز یکشنبه 1401/02/11 کارت تغذیه دانشجویان ورودی 400-99 فعال گردید.
11-02-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرفعال شدن سامانه نقل و انتقال
دانشجویان شاهد وایثارگر در سامانه سجاد وزارت علوم
17-03-1401
رصدخانه دانشگاه زنجانفعالیت رصدخانه دانشگاه زنجان در سال جدید
اولین بازدید و رصد شبانه دانشجویان در رصدخانه در سال جدید برگزار شد
29-01-1401
رصدخانه دانشگاه زنجانفعالیتهای داشکده علوم در هفته پژوهش
بازدیدهای دانش اموزان از آزمایشگاههای مختلف داشکده علوم در هفته پژوهش
28-09-1401
معاونت پژوهش و فناوریقابل توجه
اعضای هیات علمی
04-10-1401
معاونت پژوهش و فناوریقابل توجه
دانشجویان دانشگاه زنجان
22-03-1401
معاونت پژوهش و فناوریقابل توجه
اعضای محترم هیات علمی
07-12-1401
معاونت آموزشيقابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
برگزاری دوره آموزشی با عنوان ارتباط شناسی و مهارتهای ارتباطی مورد نیاز جهت تدریس و یادگیری
07-03-1401