خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 931-945 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علوم انسانیجلسه هفتگی (توسط:دکتر فتح زاده دانشیار گروه فلسفه)
معاصر باشیم درآمدی بر آلن بدیو
15-08-1402
معاونت پژوهش و فناوریجلسه مشترکی به منظور افزایش همکاری‌های مشترک فی‌مابین
معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان با شرکت برق منطقه‌ای زنجان
30-03-1402
معاونت پژوهش و فناوریجلسه مشترک فیمابین معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان با
مدیران و کارشناسان وزارت نیرو
30-03-1402
معاونت پژوهش و فناوریجلسه مشترک فی مابین معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
و مرکز تحقیق و توسعه شرکت سیمان زنجان
30-03-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی برق
بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده 31 اردیبهشت سالن کاوه
23-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی مکانیک
عنـوان:ارزیابی عملکرد پوشش‌های سد حرارتی اسپری شده ... 10 اردیبهشت سالن کاوه
09-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی مکانیک
کنترل زمان محدود تطبیقی بازوهای ماهر موازی در...20 اردیبهشت سالن کاوه
16-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
برآورد تنش ناشی از خوردگی کلریدی میلگردهای...10 بهمن سالن کاوه
08-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
ارائه مدلي براي توسعه توابع شكنندگي سازه هاي ...10 بهمن سالن کاوه
09-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
مطالعه آزمایشگاهی مکانیزم شکست در ماسه­ سنگ...17 بهمن سالن کاوه
11-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
تاثیر خودترمیمی ذاتی بر عملکرد بتن­های حاوی... 17 اردیبهشت سالن کاوه
13-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
بررسي مقاومت پيوستگي آرماتورهاي فولادي و...10 تیر سالن کاوه
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق
خمین مدهای نوسانی سیستم­های قدرت مبتنی بر...15 بهمن سالن کاوه
11-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق
طراحی تقویت­ کننده توان با خطینگی و...28 اردیبهشت سالن کاوه
24-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه
26-06-1402