خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 946-960 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت آموزشيمرکز آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان برگزار می کند:
دوره آمادگی بسندگی زبان به صورت مجازی (به همراه آزمون)
26-02-1403
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره
از برگه ی خالی تا نتیجه ی عالی
08-03-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره و سبک زندگی
بازدید دبیر محترم منطقه 3 از مرکز مشاوره و سبک زندگی
02-05-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره و سبک زندگی
اولین جلسه رسمی مرکز مشاوره و سبک زندگی
08-03-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره و سبک زندگی
گفتگوی صمیمانه همیاران سلامت روان و دانشجویان
10-03-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره و سلامت روان
بازدید از غرفه همیاران سلامت روان در جشنواره رویش
24-02-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه زنجان
تشکیل کارگاه سیگار دروازه ورود به اعتیاد
27-01-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه زنجان
خود دوست داشتنی من
09-02-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه زنجان
روز جهانی روانشناس
09-02-1402
مرکز رشد واحدهای فناوریمرکز نوآوری و فضای کار مشترک دانشگاه زنجان افتتاح شد
افتتاح مرکز نوآوری و فضای کار مشترک دانشگاه زنجان توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور
29-11-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمرکز نیکوکاری منا دانشگاه زنجان برگزار می کند:
جمع آوری زکات فطریه
27-01-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمرکز نیکوکاری منا دانشگاه زنجان برگزار می کند:
جمع آوری زکات فطریه
19-01-1403
دفتر ریاست و روابط عمومیمزایده آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از 24 مرداد تا 28مرداد 1402
15-05-1402
مدیریت تربیت بدنیمسابقات جشنواره بهاره در دو بخش دختران و پسران برگزار گردید.
مسابقات جشنواره بهاره در دو بخش دختران و پسران برگزار گردید.
20-03-1402
مدیریت تربیت بدنیمسابقات جشنواره پاییزه در دو بخش دختران و پسران برگزار شد
مسابقات جشنواره پاییزه در دو بخش دختران و پسران برگزار شد
18-09-1402