خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1096-1110 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
فراخوان کارگاه آموزش هنر خوشنویسی، زمان: 30 آبان ماه لغایت 15 آذر 1402
30-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
اختتامیه رویداد رویش، زمان: 19 اردیبهشت 402 ساعت 15
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
نمایشگاه فرهنگ و هنر، زمان: 5 الی 7 آذر 1402
01-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
مجلس یادبود دانشجوی گرامی خانم محدثه بختیاری، زمان: سه شنبه 19 اردیببهشت ساعت 11 الی 12
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
فراخوان عضویت در گروه سرود دانشگاه(استعدادیابی و جذب)، زمان: سه شنبه 19 اردیبهشت
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام طرح ولایت دانشجویان و فعالین فرهنگی ، زمان: 20 اردیبهشت 1402
20-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
دوشنبه های فرهنگ با عنوان شرح بوستان سعدی، زمان: دوشنبه 25 دیماه 1402
23-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
اولین جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری با حضور معاونت محترم فرهنگی -اجتماعی و مسئولین فرهنگی دانشگاه، زمان: 19مهرماه 1402
22-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام در دوره آموزشی "پرده خوانی"، زمان: 25 اردیبهشت 402
24-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند برگزار می کند
برگزاری اولین جشنواره ملی جریان (مرحله دانشگاهی)، زمان: تا 17 خردادماه 1403، زمان: تا 17 خردادماه 1403
12-03-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند برگزار می کند
اختتامیه ششمین جشنواره سراسری طنز دانشجویی، زمان: یکشنبه 23 اردیبهشت ساعت 14:30، زمان: یکشنبه 23 اردیبهشت ساعت 14:30
17-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند برگزار می کند
گزارش تصویری دوره ضمن خدمت اعضای هیات علمی بدو استخدام، زمان: پنج شنبه 2 آذرماه 1402، زمان: پنج شنبه 2 آذرماه 1402
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- برگزار می کند
انتخابات شورای مرکزی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان، زمان: اردیبهشت ماه
26-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن اسلامی(تحکیم وحدت) و هیات مکتب الزهرا برگزار می کند
اجرای نمایش تئاتر "برای ناحله"، زمان: سه شنبه 21 آذرماه، ساعت 15
20-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی برگزار می کند
ثبت نام انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه زنجان، زمان: 4 الی 6 اردیبهشت 1402
30-01-1402