خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1261-1275 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
کارگاه آموزشی روابط زوجین در پنج سال اول زندگی مشترک، زمان: 13 و 14 اسفندماه ساعت 12 الی 14
05-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
جشن بزرگداشت روز روان شناس، زمان: سه شنبه 18 اردیبهشت ساعت 11
11-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار می کند
جشن معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، زمان: دوشنبه 8 آبان 1402 ساعت 15
02-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار می کند
اکران فیلم "The Truman Show"، زمان: چهارشنبه 3 آبان ماه 1402 ساعت 13:30 تا 15:30
01-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار می کند
برگزاری باشگاه کتابخوانی (کتاب Metamorphosis)، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه ساعت 10:30
01-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار می کند
کارگاه آموزشی تسک 2 رایتینگ آیلتس، زمان: اسفند ماه 1402
02-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند
رونمایی از کتاب "غصه نان، اکسیر جان" جناب آقای دکتر مهدی محبتی، زمان: یکشنبه 13 اسفندماه 1402 ساعت 12 الی 14
13-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند
هزار سال با ادب پارسی، زمان: شنبه یک اردیبهشت از ساعت 14 تا 17
25-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
پخش فیلم مستند علمی زمین شناسی با عنوان غارها(Caves)، زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 ساعت 12:45 تا 13:15
03-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
پخش فیلم مستند علمی زمین شناسی با عنوان سونامی (Tsunami)، زمان: دوشنبه 17 اردیبهشت ساعت 12:45 تا 13:15
17-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
کارگاه روند اجرای مطالعات زمین شناسی و اکتشافی، زمان: سه شنبه 18 اردیبهشت ساعت 12 تا 13
17-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
کارگاه علمی_آموزشی کمک های اولیه در حوادث احتمالی زمین شناسی، زمان: 22 اردیبهشت
22-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
کارگاه علمی_ آموزشی قالب گیری از نمونه های فسیل، زمان: سه شنبه 25 اردیبهشت ساعت 12 تا 13
24-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی شیمی و مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان برگزار می کند
کارگاه اموزشی روش استاندارد طراحی و توسعه محصول، زمان: یکشنبه 13 اسفند ماه ۱۴۰۲
12-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی آب
معرفی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان
22-08-1402