خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 931-945 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
طراحی و شبیه­ سازی جاذب تنظیم­ پذیر گرافینی پهن­ باند...14 بهمن ساختمان اداری
09-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
تفکیک منابع سیگنال‌های گفتاری مخلوط شده با ...14 بهمن ساختمان اداری
14-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
طراحی و ساخت سیستم کنترل مستقیم گشتاور...17 بهمن ساختمان اداری
14-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
مدل‌سازی و کنترل ریزشبکه‌های قدرت با...16 بهمن ساختمان اداری
16-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
طراحی و شبیه­ سازی یک LNA عملکرد بالا در...3 بهمن ساختمان اداری
03-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری-دانشکده علوم
باعنـوان رنگ‌آمیزی وقوعی قوی گراف‌ها
26-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهندسی برق
تحلیل حرارتی جامع ترانسفورماتورهای...8 بهمن سالن کاوه
07-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهندسی برق
پیش بینی پتانسیل وقوع رفتار سرقت از روی تصاویر...30 مهر سالن کاوه
29-07-1402
دانشکده علوم انسانیجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی
ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران
15-12-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو
06-03-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان
13-12-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
باعنـوان سنتز كمپلكسهاي جديد روي و استفاده از آنها به عنوان كاتاليست در سنتز مواد آلي
26-10-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنـوان اثرات جهتی در آشکارساز ماده تاریک با استفاده از آشکارسازهای حالت جامد با آستانه­ ی فرا-پایین
10-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنوان ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی الکترودهای پایه گرافنی منعطف برای کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی
17-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم
17-11-1402