خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 76-90 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علوماطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری فیزیک
در نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401
06-02-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه زنجان
خود دوست داشتنی من
09-02-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه زنجان
روز جهانی روانشناس
09-02-1402
دانشکده مهندسیزمان آزمون میان ترم دروس سرویسی
16 تا 30 اردیبهشت- دانشکده عمران
09-02-1402
مدیریت تربیت بدنیبرنامه استخر دانشگاه زنجان در نیم سال اول 1402
برنامه استخر دانشگاه زنجان در نیم سال اول 1402
09-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی مکانیک
عنـوان:ارزیابی عملکرد پوشش‌های سد حرارتی اسپری شده ... 10 اردیبهشت سالن کاوه
09-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
برگزاری جلسات هفتگی آموزش قرائت قرآن کریم، زمان: یکشنبه ها
09-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی برگزار می کند
آغاز ثبت نام کاندیداهای شورای مرکزی کانون های فرهنگی و هنری، زمان: 9 اردیبهشت 402
09-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ کانون همیاران سلامت و بهداشت دانشگاه زنجان برگزار می کند
علل ترویج دخانیات بین جوانان و راهکارهای پیشگیری، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 102 ساعت 10 الی 12
09-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
دوره مقدماتی آشنایی با بازارهای مالی و نحوه معامله در آنها، زمان: سه شنبه ها از12 اردیبهشت الی 16 خرداد- ساعت 13:30 الی15
09-02-1402
رصدخانه دانشگاه زنجانموسسه جوانه های امید ظهور در رصدخانه
بازدید دانش آموزان موسسه جوانه های امید ظهور زنجان از رصدخانه
09-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی _ انجمن علمی باغبانی برگزار می کند
دوره آموزش پیوند گردو، زمان: 11 اردیبهشت 1402_ ساعت 10:30الی 14
10-02-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیانتظار فرج یعنی بن‌بست نپنداشتن
انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بن‌بست نپنداشتن؛ بن‌بست‌انگاری خیلی چیز بدی است
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
سمینار آشنایی با مهندسی تاسیسات، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت _ ساعت 13 الی 14:30
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
بازدید از تاسیسات دانشگاه زنجان، زمان: چهارشنبه 13 اردیبهشت_ ساعت 10:45
10-02-1402