خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 586-600 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیقابل توجه دانشجویان دکتری علوم و مهندسی باغبانی
امتحان کتبی آزمون جامع دکتری علوم ومهندسی باغبانی
12-09-1401
معاونت پژوهش و فناوریانتخاب کتاب دکترعلی گرزی به عنوان مرجع سه درس
کارشناشی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی از طرف وزارت علوم
12-09-1401
معاونت پژوهش و فناوریکشف 9 گونه و 10 رکورد جدید جانوری
توسط دکتر محمد مرادی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان
12-09-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
مسابقات فرهنگی ورزشی به مناسبت روز دانشجو، زمان: 401/09/14 و 401/09/15 ساعت 16 الی 21
13-09-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرهفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار
ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر
13-09-1401
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری در نیمسال جاری
27 الی 29 آذرماه
13-09-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه زنجان برگزار می کند
مطالبات متقابل اساتید و دانشجویان، زمان: سه شنبه 15 آذر، ساعت 10
13-09-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراولین جشنواره
قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاههای سراسر کشور
13-09-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
رویداد بزرگ علمی TED znu، زمان: دوشنبه 1401/09/14 و ساعت 14:30
13-09-1401
دانشکده کشاورزیسخنرانی با عنوان فعالیت های فناورانه و دانش بنیان در حوزه کشاورزی
زمان: دوشنبه 14 آذر ماه مکان : آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی قدیم
13-09-1401
دانشکده علوم انسانیگروه زبان دانشگاه زنجان
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 و 1401 مترجمی زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی
13-09-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
فراخوان کاندیداتوری در کمیته ی اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ی ناظر، زمان: 1401/09/14
13-09-1401
معاونت پژوهش و فناورینشست های دانشکده کشاورزی
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
14-09-1401
معاونت دانشجوييروزجهانی مبارزه با ایدز
روز جهاني مبارزه با HIV/AIDS
14-09-1401
دانشکده علومنشست های تخصصی دانشکده علوم به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
سه شنبه و چهارشنبه ساعت 12-10 سالن جلسات دانشکده علوم
14-09-1401