خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 121-135 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت آموزشيارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید
ارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید نیمسال دوم سال 1400-1399
01-03-1400
معاونت آموزشيارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید
ارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
10-03-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
26-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
26-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
30-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
30-06-1399
روابط عمومياز تاریخ 11لغایت 22مرداد ماه قسمت اداری دانشگاه دایر نمی باشد
آزمون های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی طبق تاریخ های اعلامی سازمان سنجش در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد
04-05-1399
روابط عمومياز تاریخ 9 لغایت 21 مرداد ماه قسمت اداری دانشگاه دایر نمی باشد
طبق صورت جلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه از تاریخ 9 لغایت 21مرداد ماه قسمت اداری دانشگاه دایر نمی باشد
08-05-1400
معاونت دانشجويياز خود و دیگران در برابر بیماری کرونا محافظت کنیم
علاوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده از ماسک الزامی می باشد.
24-03-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز شهادت تا ولادت؛
مسابقه بزرگ پیامکی نماز و نیایش حضرت زهرا(س) برگزار می شود
01-11-1399
روابط عمومياز کانون همیاران سلامت روان دانشگاه تقدیر شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از کانون همیاران سلامت روان دانشگاه زنجان تقدیر کرد
17-04-1399
روابط عمومياساتید دانشگاه زنجان در میان 2 درصد افراد پراستناد
دانشگاه استنفورد اخیراً اسامی 2 درصد افراد پراستناد در ۲۲ رشته علمی را منتشر کرد
05-09-1399
روابط عمومياساتید دانشگاه زنجان مجری طرح برگزیده دانشگاهی
کسب عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 1399 توسط دکتر علی آذرپیوند و دکتر مسعود بیات
15-11-1399
معاونت پژوهش و فناوریاسامی دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده
سال 1400
28-09-1400
مدیریت تربیت بدنیاسامی نهایی تیم دانشجویان دانشگاه زنجان در رشته های دارت و شطرنج
حاضر در مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
03-10-1399