خانه  :: اساتید  :: اخبار

اتمام سنوات
قطعی اکانت اینترنت به دلیل اتمام سنواتدانشجویان عزیزی که به خاطر اتمام سنوات تحصیلی اکانت اینترنت آنها قطع شده ، با مراجعه به دانشکده مربوطه توسط مدیر محترم گروه یا رییس محترم دانشکده با اتوماسیون اداری به واحد انفورماتیک اطلاع داده شود تا اکانت این عزیزان تمدید گردد.


ارسال شده در مورخه: 22-08-1402

آخرين اخبار با موضوع: مرکز انفورماتیک

احتمال اختلال در شبکه دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در شبکه دانشگاه زنجان در روز شنبه مورخ 16 تیر ماه (13-04-1403)

   

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه (29-02-1403)

   

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه مورخ 19 فروردین ماه (15-01-1403)

   

اتمام سنوات

قطعی اکانت اینترنت به دلیل اتمام سنوات (22-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز انفورماتیک

به روز رسانی سرویس ایمیل دانشگاه زنجان