خانه  :: اساتید  :: اخبار

دفتر فناوری و ارتباط با جامعه - بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان
از مجتمع کالسیمین و معدن انگوراندر بازدیدی که در روز پنج شنبه مورخ 4 خرداد با هماهنگی دفتر فناوری و ارتباط با جامعه صورت گرفت، گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان در قالب اردوی راهیان پیشرفت از مجتمع کالسیمین و معدن سرب و روی انگوران بازدید کردند. در بازدیدی که صورت گرفت اعضای هیات علمی دانشگاه با فعالیت‌های صورت گرفته در این دو مجموعه آشنا شدند و نیز پیشرفت‌ها، روش‌ها و فناوری‌های جدید که توسط این دو مجموعه تولید و استفاده می‌شوند برای بازدیدکنندگان شرح داده شد.

 


ارسال شده در مورخه: 08-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

اعضای هیات علمی برتر سال 1402

در همکاری با جامعه و صنعت (25-11-1402)

   

کسب درجه ب

توسط مجله "زیست فناوری گیاهان دارویی" (18-11-1402)

   

کسب درجه "ب"

توسط مجله "پژوهش ‌های جغرافیای اقتصادی" (17-11-1402)

   

نشست مشترک دانشگاه زنجان

با معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات (18-10-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

محققان دانشگاه زنجان در بین دانشمندان