خانه  :: اساتید  :: اخبار

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان
احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه مورخ 19 فروردین ماهمرکز انفورماتیک جهت برخی پیکربندی ها روز یکشنبه مورخ 19 فروردین ماه، ملزم به قطع کلیه سروریس های خود می باشد،

 لذا احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه  وجود خواهد داشت


ارسال شده در مورخه: 15-01-1403

آخرين اخبار با موضوع: مرکز انفورماتیک

احتمال اختلال در شبکه دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در شبکه دانشگاه زنجان در روز شنبه مورخ 16 تیر ماه (13-04-1403)

   

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه (29-02-1403)

   

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان

احتمال اختلال در سرویس های دانشگاه زنجان در روز یکشنبه مورخ 19 فروردین ماه (15-01-1403)

   

اتمام سنوات

قطعی اکانت اینترنت به دلیل اتمام سنوات (22-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز انفورماتیک

به روز رسانی سرویس ایمیل دانشگاه زنجان