خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمدیریت تربیت بدنی


برنامه تمرینی دانشجویان برادران
برنامه تمرینی تیم های ورزشی دانشجویان برادران - سالن ورزشی 2 و 3

 

برنامه کلاسهای آموزشی­­ و تمرینی تیم های دانشگاه دانشجویان نیمسال دوم 96-95 ( پسران )

والیبال (سالن شماره 2)

شنبه و سه شنبه  21-19/30

 

بوکس (سالن شماره 3)

یکشنبه و سه شنبه  21-19/30

بسکتبال (سالن شماره 2)

دوشنبه و چهارشنبه  21-19/30

بدمینتون (سالن شماره 2)

شنبه و سه شنبه  21-19/30

کشتی (سالن شماره 3)

شنبه و دوشنبه  21-19/30

دفاع شخصی (سالن شماره 3)

شنبه و دوشنبه  21-19/30