خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمدیریت تربیت بدنی


برنامه استخر دانشگاه در ماه مبارک رمضان
برنامه استخر دانشگاه در ماه مبارک رمضان

برنامه استخر در ماه مبارک رمضان(96)

 

شروع از ساعت:    15 : 21 (نه پانزده دقیقه شب)  پایان : 1 بامداد

 

خانمها : روزهای فرد   (یکشنبه،سه شنبه ،پنج شنبه)

 

آقایان :  روزهای زوج و جمعه   (شنبه،دوشنبه،چهارشنبه)

 

ضمناً سرویس ایاب ذهاب برای خانمها از جلوی خوابگاه خواهران بعد از افطار در روزهای فرد دایر می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای زلفخانی تماس(33052411) حاصل نمائید.

شماره تماس استخر :  33052694    روزهای زوج آقایان  فرد خانم ها

                                                                                    مدیریت استخر
آموزش شنا - خواهران
آموزش شنا - خواهران و برنامه استخر در ماه مبارک رمضان

اطلاعیه آموزش شنا(خواهران)

کلاس ورزشهای آبی در روزهای یکشنبه و سه شنبه از تاریخ 24 اردیبهشت شروع خواهد شد علاقمندان جهت ثبت نام در روزهای فرد با شماره ه 33052694 خانم رمضانی تماس حاصل نمایند.

به اطلاع کلیه اساتید ، همکاران و دانشجویان (خانم های)عزیز می رساند . ادامه کلاسهای آموزشی شنای مقدماتی وتکمیلی در ماه مبارک رمضان بعداز افطار دایر خواهد بود.

برنامه استخربرای عموم دانشگاهیان در سال 96

روزهای فرد : خانمها از ساعت 13 لغایت  20

روزهای زوج:آقایان از ساعت 13تا 16 و 17:30 تا 21:30

جمعه ها : خانمها از ساعت 8 تا 14 و آقایان ازساعت 15 تا 21

شماره تماس استخر :33052694

برنامه استخر در ماه مبارک رمضان : روزهای فرد خانم ها و روزهای زوج آقایان بعد از افطار تا ساعت 1 بامداد خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئول استخر آقای زلفخانی به شماره 33052411 در وقت اداری تماس حاصل نمایید.

 

مدیریت استخر